ضد آفتاب بدن و افترسان

برای جلوگیری از آفتاب سوختگی می‌ توان از ضد آفتاب بدن استفاده کرد. اسپری یا کرم ضد آفتاب بدن از پوستتان در برابر اشعه های مضر محافظت می‌کند.