میسلار واتر

میسلار واتر، بهترین پاک کننده آرایش بر پایه آب است. مشخصات و قیمت میسلار بایودرما، گارنیر (گارنیه)، سیمپل، لورال، کامان، نیوا و.. مناسب پوست حساس، خشک، چرب