ژل و فوم اصلاح آقایان

برای کاهش مشکلات پوستی بعد از اصلاح، استفاده از ژل یا فوم اصلاح صورت به جای صابون توصیه می شود. پرفروش ترین فوم اصلاح از برند ژیلت، نیوا و آرکو می باشد.