ژل مو آقایان

ژل مو، یک محصول حالت دهنده محبوب است که معمولاً برای داشتن ظاهری خاص روی موهای خیس استفاده می شود. برند نیوا و تافت جزو بهترین حالت دهنده های مو هستند.