لوبریکانت

بهترین ژل لوبریکانت چیست و چه تاثیری بر رابطه جنسی می‌گذارد؟روان کننده آمیزشی بر پایه سیلیکون و آب است که به درمان خشکی واژن کمک می‌کند.