موهای کراتینه

کراتینه چیست؟ روش درمانی برای موهای وز و شکننده است. مراقبت های بعد از کراتینه مو استفاده از شامپو بدون سولفات مخصوص موهای کراتین شده، رنگ بدون آمونیاک و ..