واکس مو

واکس مو رنگی چیست؟ حالت دهنده ای که موقتا موهایتان را رنگ میکند. بهترین مارک واکس موی مردانه برای موهای خشک، گتسبی gatsby آبی، طوسی و قرمز، تافت و…