موس مو

موس مو چیست؟ فوم های کرمی که بهترین حالت دهنده، حجم دهنده و فر کننده برای انواع موهای صاف و فر شناخته شده اند. خرید موس مو مردانه نیوا، تافت، لورآل و ..