اسپری رنگ ریشه مو

اسپری رنگ ریشه مو، برای رنگ کردن موقت ریشه مو در سفر و مهمانی که فرصت رنگ مو نداریم بهترین گزینه است. اسپری رنگ ریشه مو، اغلب ماندگاری بالایی دارند.