اسپری دو فاز

بهترین مارک اسپری دوفاز مو برای موهای خشک و آسیب دیده و یا معمولی چیست؟ اسپری دو فاز گلیس، بیول، نلی، سریتا، یانسی، آدرا، لورال و…