کرم BB CC DD

تفاوت بی بی کرم و سی سی کرم چیست؟ این کرم ها، کرم پودر چند منظوره هستند از برندهایی مثل فارماسی، گارنیر، سی گل و … گاهی به آنها کرم پودر جادویی می‌گویند.