فارمد

رعایت بهداشت دهان و دندان با استفاده از خمیر دندان های سفید کننده، جرمگیر و ضد حساسیت برند فارمد به توصیه دندانپزشکان برای افراد دارای دندان های حساس.