مدیپور

شوینده های غیرصابونی مدیپورنسل جدیدی از پاک کننده های پوست هستند که عوارض صابون ها را ندارد. پن شفاف، آنتی باکتریال و روشن کننده مدیپور از جمله آنهاست.