ایزدین

ضد آفتاب ایزدین مدل فیوژن واتر fusion water و fotoprotector isdin بر پایه آب ساخته شده و قابلیت جذب سریع توسط پوست را دارد.