هومال

جهت بهبودی تیرگی و رفع چین و چروک پوست ناحیه زیر چشم استفاده از پچ زیر چشم طلایی هومال روشن کننده، نرم کننده و مرطوب کننده، یک گزینه پیشنهادی ویترین است.