هان هو

انواع ماسک های ورقه ای از جمله ماسک ورقه ای روشن کننده، آبرسان، درخشان کننده و سفید کننده گوجه فرنگی برند چینی هان هو مناسب انواع پوست، پوست چرب و خشک.