گات تو بی

اسپری محافظت از مو در برابر حرارت برند گات تو بی got2b تولید آلمان، مناسب موهای خشک و وز است که از موها در برابر حرارت حفاظت کرده و موها را آبرسانی می کند.