فٍرٍش فیل

محصولات اصل فرش فیل (fresh feel) اسپانیا شامل محصولات تخصصی مو مانند اسپری دو فاز نرم کننده، ضدوزو آبرسان مو از برندهای شناخته شده در حوزه فروش لوازم آرایشی.