داو

صابون های کرمی و شیری داو شامل مواد طبیعی است که برای انواع پوست خشک، چرب و حساس طراحی و تولید شده اند و در بهبود و درمان انواع جوش ها و لک ها موثراند.