درمی بیوتی

امروزه پچ های زیر چشم محبوبیت بسیاری بین مردم پیدا کرده اند. ماسک و پچ های درمی بیوتی با خاصیت رطوبت رسانی از خشکی و چروک شدن پوست زیر چشم جلوگیری می‌کنند.