بوژنه

بوژنه اولین برند در زمینه تولید مواد بهداشتی نظیر مایع ظرفشویی، محلول و مایع ضد عفونی کننده دست و سطوح بوژنه است که بیش از سی سال در ایران سابقه دارد.