لنز تماسی و طبی رنگی یک روزه فرشلوک

52,000 تومان 45,760 تومان

انتخاب رنگ
 
آبیکد: آبی
خاکستریکد: خاکستری
سبزکد: سبز
فندقیکد: فندقی
برند:

فرشلوک

شماره شناسه کالا:

00630175450302

شماره پروانه بهداشتی:

7031061224733471

مشخصات فنی

برند

فرشلوک

شماره شناسه کالا

00630175450302

شماره پروانه بهداشتی

7031061224733471